Vítejte, můžete se přihlásit nebo zaregistrovat.

Ochrana osobních údajů

Obchodní podmínky

 

Jak nakoupovat

zboží vložte postupně do košíku kliknutím na symbol nákupního košíku v detailu každé položky, po vložení poslední položky klikněte na Nákupní košík (na levém boku) a zadáte vyplnit objednávku, zvolte způsob platby a potvrďte objednávku tlačítkem Odeslat objednávku, pro úspěšné dokončení objednávky je třeba zaškrtnout políčko- Souhlasím s obchodními podmínkami, po zpracování vaší objednávky vám přijde potvrzovací zpráva, údaje k platbě s variabilním symbolem vám zašleme do 24 hodin. Prosím o uvádění VS u plateb a při další komunikaci s námi. Velice nám to urychlí práci, stav Vaší objednávky můžete sledovat v uživatelské sekci našeho obchodu,pokud vám potvrzovací e-mail nebo podklady k platbě nepříjdou, někde se stala chyba, kontaktujte nás na emailu chytryobchod@chytryobchod.euuzavřením kupní smlouvy (potvrzením objednávky) kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

STORNO objednávky

Storno objednávky lze provést do 12 hodin od uskutečnění objednávky na emailu chytryobchod@chytryobchod.eu. Storno vaši objednávky vám potvrdíme emailem.

Platební podmínky

Ceny jsou uvedeny včetně DPH, prodávající je plátcem DPH. Platbu je možné převést převodem na náš účet, číslo účtu i variabilní symbol s celkovou částkou vám pošleme na email. Platbu je možné poslat i složenkou typu A (hotovost pošlete z pošty na účet, který vám zašlu spolu s potvrzenou objednávkou), pokud je k převodu potřeba adresa, najdete ji v záložce kontakty. Další možností je platba dobírkou, tedy při převzetí balíčku

Dodací lhůta

V případě, že je zboží skladem, expedujeme do 1-2 pracovních dnů od přijetí platby na účet. Pokud zboží skladem nemáme, je většinou u položky napsán termín do kdy jsme schopni zboží dodat. Většinou to bude termín kratší. Sortiment internetového obchodu je od většího počtu dodavatelů, kteří mají různé dodací lhůty. Z tohoto důvodu není možné určit přesnou dobu dodání zboží. Všechny objednávky se však snažíme vyřídit jak nejrychleji to jde. V případě problému s dostupností některého zboží u dodavatele vás budeme informovat emailem.

Reklamace

Na všechno zboží z naší nabídky je poskytována dvouletá záruční lhůta. Rozhodujícím dnem pro začátek záruky je datum převzetí zboží. O uplatnění reklamaci vadného zboží nás kontaktujte na chytryobchod@hytryobchod.eu. Zboží, které reklamujete, je nutné vrátit společně s kopií faktury (paragonu), slouží zároveň jako záruční list. Reklamované zboží, které nám bude odesláno zpět NA DOBÍRKU nepřebíráme. Reklamace bude považována za neoprávněnou v případě, že k poškození výrobku došlo při přepravě (odpovědný je v tomto případě dopravce), při neodborném zacházení nebo používání výrobku v jiných než uvedených podmínkách. Reklamace jsou vyřizovány do 30 dnů. O výsledku reklamace budete písemně informováni. Zároveň Vám bude i odesláno opravené nebo vyměněné zboží, případně vrácené peníze.

Vrácení zboží

V souladu se zákonem 367/2000 Sb. můžete zboží do 14 dnů od obdržení vrátit zpět za následujících podmínek:

- nevztahuje se na zboží, které bylo vyrobeno na míru, nebo upraveno oproti standartu na přání kupujícího

- zboží musí být vráceno v původním a neporušeném obalu spolu s daňovým dokladem (fakturou)

- zboží nesmí jevit známky opotřebení.

Zboží pošlete navýše uvedenou adresu (ne dobírkou!). Důvod vrácení zboží nemusíte sdělovat. Po zkontrolování zboží Vám přijde oznámení, zda bude Vaší žádosti o vrácení zboží vyhověno. V případě přijetí vráceného zboží zpět Vám vrátíme částku sníženou o skutečné poštovné+ odečteme 20 Kč manipulační poplatek nebo vyměníme za jiné zboží. Pro urychlení vrácení částky za zboží, napište na daňový doklad, který pošlete v balíčku s vráceným zbožím, číslo Vašeho bankovního účtu.

Ochrana osobních údajů

 

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 

Cookies

 

Uživatelé by si měli být vědomi skutečností, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají do uživatelova počítače a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, kteří ho už alespoň jednou navštívili a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaň. cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Väčšinou prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

 

Copyright

 

Obsah a struktura našich webových stránek jsou chráněny zákonem o autorských právech. Jakékoliv reprodukování informací nebo dat, zejména používání ilustrací nebo textů, ať už plně nebo částečně, vyžadují výslovné předchozí povolení z naší strany.

 

Závěrečná ustanovení

 

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018